1. Chấp Nhận Điều Khoản và Điều Kiện

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web https://tinhocluna.com/ (dưới đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng ngưng việc sử dụng trang web.

2. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ cập nhật trang web để hiển thị sự thay đổi. Việc sử dụng liên tục của bạn sau khi có sự thay đổi này sẽ được xem xét là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó. Hãy kiểm tra thường xuyên để cập nhật về các thay đổi mới.

3. Nội Dung Trang Web

Chúng tôi cung cấp thông tin và nội dung trên trang web này cho mục đích tham khảo và thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện hoặc thời hạn của thông tin.
Bạn chấp nhận sự chịu trách nhiệm cá nhân khi sử dụng thông tin trên trang web và hiểu rằng bạn sẽ chịu rủi ro khi sử dụng thông tin này.

4. Sử Dụng Trái Phép

Bạn cam kết không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm các luật pháp hiện hành. Bạn đồng ý không thực hiện các hành vi gây hại đến trang web hoặc gây ảnh hưởng đến người dùng khác.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xem chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

6. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài không nằm trong quản lý hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thay đổi trên các trang web bên ngoài.

7. Bảo Vệ Sở Hữu Trí Tuệ

Mọi nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu tượng và mã nguồn, đều được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

8. Chấm Dứt

Chúng tôi có quyền ngưng hoạt động trang web hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

9. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [[email protected]].

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi.