1. Tổng quan

Chúng tôi tại https://tinhocluna.com (dưới đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Trang web”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web này. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này.

2. Thông tin thu thập

2.1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các phương tiện sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web.
 • Khi bạn gửi thông tin thông qua các biểu mẫu trên trang web.
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi qua email hoặc các kênh liên lạc khác.
 • Khi bạn tham gia vào các cuộc trò chuyện trực tuyến hoặc bình luận trên trang web.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn.

2.2. Thông tin không cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không cá nhân khi bạn truy cập trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, hệ điều hành, và thông tin về cách bạn tương tác với trang web.

3. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân và không cá nhân mà chúng tôi thu thập để:

 • Cung cấp các dịch vụ và chức năng của trang web.
 • Quản lý và duy trì tài khoản của bạn.
 • Liên hệ và hỗ trợ bạn khi cần thiết.
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.
 • Phân tích và nghiên cứu về cách bạn sử dụng trang web.
 • Tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan.

4. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu, và vi phạm thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự truy cập trái phép nào.

5. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin.
 • Khi cần thiết để tuân thủ các quy định và luật pháp.
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

6. Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các yêu cầu này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email hoặc địa chỉ liên hệ].

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian và chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý với các điều khoản mới.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau: [[email protected]].

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tốt nhất.